30 Aralık 2010 Perşembe

Açık e

El
Elim
Elimiz
Ellerimiz
Ellerimizsiz
Ellerimizbizsiz
Ellerimizbizsizliktensessiz
Bakımsız
Çirkin

Ellerimiz şeytan tırnaklarına yuva
Ellerimiz birbirine kapı duvar
Ellerimiz ters yüz
Ellerimizde ben

Ellerimiz yüzü koyun ağlamakta
Ellerimizde yer yer sarılık
Ellerimizde birer sigara


Ellerimiz birbiribenlerine küs
                                         -Birbiribenlerine gebe ellerimiz!

.

19 Aralık 2010 Pazar

İlkindi

Tanrı içime iki kez doldu
İlkinde beni doğurdu
İkincisinde kendini boğdu

.

3 Aralık 2010 Cuma

Nedenlilik

Neden okur insan?
Neden kitap okur?
Şiir okur?
Neden?

Neden anlatır insan?
Neden kendinden bahseder?
Hiç susmaz?
Neden?

Neden dinlemez insan?
Neden derine bakmaz?
İki yüzlüdür?
Neden?

Ben bu satırları yazıyorum;
Bir insanım,
Neden?

Yeni Bir Çağ

                                                                       Aslı'ya

Bazen hiçbir şeye gerek yoktur
Gözlerinde taşıdığı kubbenin hüznü
yeter de artar konuşmamaya
Sözler erir, gözlerden akar
Tepelerden vadilere ulaşır
Sözlerin bittiği yerde
Yeni bir çağ başlar

Girmek için fethe gerek olmayan
Fethi ile çağ kapatmış şehirde
Yeni bir çağ gerek bize
Yeni bir çağ gerek bundan özgür

Not: Son iki satır, Tuna Kiremitçi'nin yazdığı ve seslendirdiği, Kumdan Kaleler adlı grubun Sana Dair adlı şarkısında geçen "ve bir çağ gerek bize ve bir çağ bundan özgür" cümlesinden evrilmiştir.